16 feb 2021

Melding fra FAU Skøyen skole om ungdomsskole på Hoff - Hvordan kan jeg hjelpe til?

FAU jobber for at alle barn på Skøyen skal få det ungdomsskoletilbudet de har krav på. Foreløpig har vi dessverre bare fått stadig nye midlertidige løsninger fra kommunen, mens den varige løsningen på Hoff skole blir utsatt igjen og igjen. Mange lurer nå på hvordan de hjelpe til, og her kommer løsningen:

Du kan sende inn et svar på Områdeplan Skøyen som nå er ute til høring. Vi har laget et forslag til tekst under, så med klikk og lim har du enkelt bidratt til at saken vår får mer oppmerksomhet. 

Vi håper du vil sende inn et svar, og ring gjerne en venn eller to i nærområdet slik at sender inn også: alle bidrag vil øke sjansene våre til at dette nå kan lykkes!

Med mange svar vil det synes veldig godt hva foreldrene på Skøyen mener om manglende skoledekning, og vi i FAU får bedre kort på hånden når vi snakker med politikere i Byråd og Bystyre i den videre prosessen.

Se under for en steg for steg forklaring på hvordan du går fram for å svare. Fristen for å sende inn svar er: 

22. februar (førstkommende mandag)

Tusen takk for hjelpen, og ha en fortsatt fin dag!

Med vennlig hilsen

FAU Skøyen skole 

-----------------

Her har du en steg for steg beskrivelse i hvordan sende inn ditt høringssvar:

1.Bruk denne lenken for å komme til siden der du kan melde inn innspill: https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/veiledere/datadrevet/#?id=319&saksnr=201414412&gjelderType=BEM_PBE&gjelderTittel=Uttalelse%20-%20Sk%c3%b8yen

2.Logg inn med bankid eller lignende.

3.Kopier teksten som står i kursiv under, og lim inn i boksen der det står 'Skriv din uttalelse her'. Gjør evt endringer hvis du synes det passer best slik.

Tekst:

Alle barn på Skøyen må få den skolen de har krav på.

Barna som bor på Skøyen har levd med usikkerhet om hvor de skal gå på ungdomsskole lenge. Frem til Hoff skole står klar vil situasjonen fortsatt være preget av midlertidige løsninger som er utnyttet til bristepunktet.

Den planlagte skolen på Hoff dekker bare det behovet som allerede eksisterer.

Det er derfor helt urimelig at bygging av skolen igjen er utsatt mens vi venter på at områdeplanen en gang skal bli ferdig.

Skolen må kunne gis samme type spesialbehandling som feks Orkla-bygget. Skoletomten må derfor tas ut av områdeplanen slik at skolen kan bygges uten flere unødvendige forsinkelser.

Barna som skal bo på Skøyen i fremtiden trenger også å være trygge på at de har en skole å gå til. Med over 5000 nye planlagte boliger er det åpenbart at det vil bli behov for flere skoleplasser. Planen viser at det i tillegg til Hoff skole vil være behov for minst en skole til. Dessverre vet vi av erfaring at kommunen som regel er for sent ute med å bygge nok skolekapasitet. Områdeplanen må derfor inneholde bestemmelser som sikrer at skolene bygges først, slik at skolene er på plass når de trengs, ikke flere år etterpå.

Under Innsender - Hvem er det som uttaler seg? velger du 'Meg selv som privatperson' Trykk 'Send inn' Du vil bli sendt videre til en side med 'Kvittering' når innspillet ditt er registrert. Kvittering blir også sendt på mail.

Takk for hjelpen 😄