11 jun 2021

"FULLE" PAPP OG PAPIRNEDKAST

Papp og papirnedkastene på nedre tun ser ofte ut til å være fulle. Dette er ikke tilfelle. Det er "tett" fordi beboere ikke river opp pappesker, slik at disse danner propp. Vaktmester bruker mye tid på dette. Han må låse opp hvert nedkast og løse opp "proppen", eller han må ta det ut og kaste i den blå containeren. Han må også rydde opp det som blir hensatt utenfor, når beboere tror nedkastet er fullt. Kast heller store pappesker i blå container, etter at de er "flatet" ut eller revet opp. Styret takker for velviljen.