7 feb 2020

CASINETTO TRENGER DEG - VALGKOMITEEN SØKER KANDIDATER TIL STYREVERV 2020

Kjære nabo! Casinetto representerer store verdier. Materielle verdier i størrelsesorden 2 milliarder kroner i dagens marked. Like viktig er de verdiene Casinetto utgjør for oss som bor her - et enestående bomiljø for alle aldersgrupper. Vi som bor her har lært oss å sette stor pris på dette, men det har ikke blitt sånn av seg selv - det forutsetter et løpende engasjement fra oss alle. Valgkomitéen vil gjerne komme i kontakt med deg som har lyst til å bidra. Se LINK under for ytterligere informasjon.