Endret: 27 jun 2019     Opprettet: 6 jun 2019

BRANNTEKNISKE SIKRINGSNIVÅER OG NOTAT FORHÅNDSKONFERANSE BYANTIKVAREN

Se linker. I dette notatet beskrives de ulike branntekniske sikringsnivåene som er valgt tydeliggjort med tilhørende hovedtrekk for de ulike alternativene. Det totale løsningsrommet er mer omfattende, men krever et utvidet detaljnivå og fordrer aksept fra byantikvaren dersom fasadeendringer kommer i konflikt med bevaringshensyn.

Branntekniske sikringsnivåer:

/?nid=53898

Notat Forhåndskonferanse Byantikvaren

/?nid=53899